המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

נהלים ופרוטוקול לקראת עונת 2018