המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

ראש השנה תשע"ט

קובץ מצורף: