המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

דו"ח שיווק ומשלוחים מ-20.8.18 ידיעון למגדלים מ-21.8.18 נמצאים בהודעות למגדלים