המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

דפכותנה - הנחיות לגידול כותנה, לקראת שילוך וקטיף, אוגוסט 2018