המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

יישום פרומונים והדברת כנימות עלה