המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

צבירת ימי מעלה להלקטית הורודה, עדכנית ל- 03.0318, נמצאת בתיקיית ההדרכה