המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

צבירת ימי מעלה להלקטית הורודה, עדכנית ל- 25/04/18, נמצאת בתיקיית ההדרכה