המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

דו"ח שיווק ומשלוחים וידיעון למגדלים מה-04.03.18 נמצאים בהודעות למגדלים