המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

דו"ח שיווק ומשלוחים וידיעון למגדלים מה-29.7.18 נמצאים בהודעות למגדלים