המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

דפכותנה - הנחיות לקראת זריעה 2018