המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

ידיעון למגדלים ודו"ח שיווק ומשלוחים_25.12.17