המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

הצעה וטופס הזמנה לרכישת גרעינים, סבב ב' מופיעים בלוח מודעות