המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

הזמנה להציע הצעות לרכישת גרעיני כותנה, סבב ב'_19.10.17