המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

טופס הזמנת גרעינים במכרז, סבב ב'_19.10.17