המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

ידיעון למגדלים מה-7.11.17 נמצא בהודעות למגדלים