המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

מחירי גרעיני כותנה סופיים לעונת 2019