המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

המועצה תקיים 2 כנסי מגדלים באזורים, הכנסים יתקיימו: