המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

קול קורא להגשת המלצות לפרסים מקרן סם המבורג