המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

הזמנה למפגשי מגדלים עם מר המר מחברת STADTLANDER - גרמניה