המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

דו"ח שיווק ומשלוחים 26.6.19