המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Board Ltd.

ניתוח נתוני חלקות פימה עונת 2016

בעבודה זו סוכמו נתוניהם של 119 חלקות פימה שגדלו בעונת 2016 ומהן נאספו נתונים לגבי הפעילויות והמדידות שבוצעו במהלך העונה ותוצאות היבול והאיכות.

שנת 2016 אופיינה בכך שחלקות פימה רבות סבלו ממה שנראה כמחלת קרקע, כפי הנראה מקרופומינה מה שפגע קשות ביבול בחלק מהשדות.

עיקר הניתוח הוקדש לנסיון לשפוך אור על ארועי 2016.

שמות החוקרים: 
אריה בוסק, איתן סלע, אריאלה ניב, מיכל אקסלרוד
תאריך פרסום המחקר: 
01/01/17
סוג מחקר: